23 oktober 2019

Bollebygd får sin första begravningsbyrå

Nu har Bollebygds första begravnings- och familjejuridiska byrå äntligen slagit upp portarna. Att värna den trygghet som finns i seder och traditioner och att befrämja och upprätthålla god begravnings- och juridiksed ingår i företagets grundläggande värderingar.