19 mars 2020

Angående Coronaviruset covid-19

Vi har fått en del frågor om vad som gäller vid begravningar och besök hos oss på våra kontor.

Vi arbetar med människor i känsliga situationer. Vår verksamhet har även ett särskilt samhällsansvar. Det tar vi extra allvarligt på i en tid då samhället drabbas av krissituationer, vilket har visat sig under de senaste decennierna. För oss är det mycket viktigt att du känner dig trygg och säker på att vi gör vårt yttersta när det gäller tillgänglighet och genomförande av de uppdrag du ger oss.

För att stilla eventuell oro vill vi tala om att såväl våra medarbetares som våra uppdragsgivares och samarbetspartners hälsa är vår högsta prioritet. Vi håller oss a jour med informationsflödet från myndigheterna och följer deras rekommendationer.

Vi vill hjälpa till att begränsa smittspridning. För att du som kund ska känna dig helt trygg, har vi ett krav på våra medarbetare att stanna hemma vid sjukdom och komma tillbaka först efter två symptomfria dagar. Vi tror att du som kund gör detsamma.

Vår ambition är att alla begravningar ska genomföras som planerat. Endast begravningar med över 500 personer anmälda kommer att ställas in. Om anhöriga ändå väljer att ställa in eller flytta en begravning, hittar du information om detta genom funktionen ”Sök begravning” på hemsidan.

Vi ställer inte heller in kundbesök hos våra familjejurister, men vi väljer tillsammans med kunden det lämpligaste sättet att mötas. Vi uppmuntrar dig som uppdragsgivare att lämna in material så tidigt som möjligt, för att vi ska kunna planera och hjälpa er på bästa sätt.

Om du känner symptom på sjukdom och har ett inplanerat möte hos oss, kan vi hjälpa till att hitta alternativ till fysiska möten. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Vi kan ordna möten på telefon, via videomöte eller liknande. Det viktiga är att vi inte riskerar onödig smittspridning, och vi tar det säkra före det osäkra.

Vi är till för dig. Har du frågor eller funderingar, välkommen att kontakta oss på telefon eller via e-post.
Vill du själv söka information om Corona/Covid-19, se folkhalsomyndigheten.se samt krisinformation.se. Du kan också ringa telefon 113 13.