Vad du kan säga och göra

Det är smärtsamt att mista en nära anhörig. Och som utomstående är det inte alltid så lätt att veta vad man ska säga och göra för att trösta. Döden känns svår att beröra. Det bästa du kan göra är ändå att höra av dig till den sörjande. Ofta räcker det att lyssna, visa att man finns där och kan ställa upp när det behövs.

Praktisk hjälp

Det är inte ovanligt att sorg gör oss oföretagsamma och trötta. Därför är det mycket värt när någon erbjuder praktisk hjälp. Det kan innebära att överlämna färdiglagad mat, handla, städa eller ordna med detaljer kring den avlidne. Det kan också innebära att du bara ger den sörjande av din tid.