14 juli 2020

Sveriges enda HBTQI-certifierade begravnings- och familjejuridiska byrå

År 2016 påbörjade vi vår utbildning i mänskliga rättigheter. Nu har vi omcertifierats − och är fortfarande Sveriges enda HBTQI-certifierade begravnings- och familjejuridiska byrå. Tråkigt tycker vi. Borde vi inte vara fler?