18 december 2019

Gillis Edman fortsätter växa – förvärvar Danebergs

I och med förvärvet av Danebergs Begravningsbyrå den 18 december, kommer företaget att utöka sitt geografiska område till att omfatta även Vårgårda och Uddevalla.